KOVOSTechnické informace → Použití řetězů

Použití řetězů

1 DIN 8187 + 8188 Pohony s velkým převodovým zatížením a vysokými rychlostmi
2 DIN 8181 Pohony s pouľitím prodloužené rozteče, pro střední rychlosti
3 DIN 8164 Pohony s velkým zatížením při malých rychlostech
4 DIN 8150 Pohony s lehkým zatížením při malých rychlostech
5 DIN 8152 Zařízení pro zvedání nákladů
6 DIN 8165, DIN 8167 Pro všechny typy dopravníků
7 DIN 8182 Pohony pro rázové namáhání při malých rychlostech a velkým převodovým zatížením
8 DIN 8153 Dopravníky v balícím a potravinářském průmyslu
Rychlost (m/s) Pohonný řetěz
Síla
P - (kW)
Dopravní řetěz
Zatížení v tahu
F - (N)
nízká střední vysoká nízké střední vysoké
vysoká 1 1 1 6, 8 6, 8 6
střední 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 7 1, 7 6, 8 6, 8 6
nízká 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 7 1, 3, 7 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny na svých výrobcích.