KOVOSTechnické informace → Obecné zásady pro správnou funkci řetězového převodu

Obecné zásady pro správnou funkci řetězového převodu

Dodržením níže uvedených zásad významným způsobem zaručíte bezporuchovost a dlouhou životnost řetězového převodu.

Hlavní zásady

Trvanlivost třecích ploch zvyšujeme dokonalým mazáním

Mazání řetězu