KOVOSTechnické informace → Konstrukce válečkového řetězu

Konstrukce válečkového řetězu

Konstrukce válečkového řetězu

Řetěz

Každý válečkový řetěz se skládá z vnitřních a vnějších článků. Obrázek zobrazuje oba druhy článků včetně jejich komponentů. Tvary a konstrukce součástí se mění dle typu řetězu. Jednotlivé součásti řetězu jsou vyráběny pouze z kvalitních materiálů s atestem.

Čepy

Čepy jsou především vystaveny velkému zatížení v ohybu a střihu. Pro tyto podmínky jsou čepy vyrobeny z ušlechtilých cementačních ocelí. Patřičné tepelné zpracování tak dává čepům houževnaté jádro a velmi tvrdý povrch odolný proti opotřebení. Zároveň je kromě tvrdosti kontrolována i rovinnost čepů.

Pouzdra

Pouzdra jsou namáhána různým deformačním a ohybovým zatížením. Vyrábí se ze slitin cementačních ocelí, patřičně tepelně upravených, zaručujících výbornou kvalitu a odolnost povrchu.

Válečky (kladky)

Válečky jsou části řetězu vystavené především rázovému namáhání. Jsou vyráběny z tepelně zpracovatelných ocelí nebo jiných materiálů dle požadavku zákazníka.

Desky

Desky jednotlivých článků jsou vystavovány namáhání v tahu. K zajištění nejlepší odolnosti proti tomuto namáhání jsou vyrobeny ze slitinových ocelí řádně tepelně zpracovaných dle typu řetězu.